Chord/Tab song: Thân con là bụi đất - Giang Ân

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thân con là bụi đất - Giang Ân - (Điệp khúc 1: [Em]Thân con là bụi [C]đất, là bụi [Am]đất nay ...)

8 months ago148 Giang Ân
--
Điệp khúc 1:
[Em]Thân con là bụi [C]đất, là bụi [Am]đất nay con trở [D]về, về bụi [Em]tro.
 
Lời 1:
[Em]Lạy Chúa! Bao năm [Am]qua con hằng lo [Em]kiếm sống
thế [C]mà giờ đây có [Em]gì đâu chỉ [D]là cát bụi bể [Em]dâu
 
Lời 2:
[Em]Lạy Chúa! Xin tha [Am]cho bao lần con [Em]yếu đuối
lỗi [C]lầm còn nung nấu [Em]hồn con xin [D]Ngài an ủi hồn [Em]con.
 
Lời 3:
[Em]Lạy Chúa! Trên dương [Am]gian con tìm nương bóng Chúa
mỗi [C]lần đời con thấy [Em]quạnh hiu chính [D]Ngài xoa dịu đời [Em]con.
 
Điệp khúc 2:
Vì Chúa thương [Am]con nên Ngài tạo [Em]tác.
Vì Chúa thương [D]con nên Ngài gọi [B7]về với Ngài [Em]thôi.
 
Về với Ngài [Em]thôi, với Ngài [Am]thôi, con [D]về với [B7]Ngài mà [Em]thôi.

Chords List

Chord: Thân con là bụi đất - Giang Ân - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like