Sheet of song: Xóm cũ - Phạm Anh Dũng,Phạm Thế Trường

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Xóm cũ - Phạm Anh Dũng,Phạm Thế Trường - (1. Về ngang qua xóm [Dm] cũ Hoa [Bb] lá rụng tơi [A7] bời Hi...)

2 years ago284 Sheet

Sheet - Images: Xóm cũ
Maybe you like