Sheet of song: Trót dại (Lỡ lầm) - Tuấn Hải,Lê Kim Khánh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Trót dại (Lỡ lầm) - Tuấn Hải,Lê Kim Khánh - (1. Lúc vừa lớn [A7] em biết chi tình [Dm] yêu Có người đến [...)

3 years ago612 Habanera Sheet

Sheet - Images: Trót dại (Lỡ lầm)
Maybe you like