Sheet of song: Tình thơ ngây - Lê Dinh

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Tình thơ ngây - Lê Dinh - (1. Cho dù mình cách xa [Am] nhau em đâu [G] nghĩ là tan [C] ...)

3 years ago701 Lê Dinh Sheet

Sheet - Images: Tình thơ ngây
Maybe you like