Sheet of song: Thương nhớ xa xôi - Nhạc Ngoại,Nguyễn Hữu Nghĩa

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thương nhớ xa xôi - Nhạc Ngoại,Nguyễn Hữu Nghĩa - (1. Người [Em] ơi xa xôi hồn [B7] tôi nhớ thương [Em] người t...)

4 months ago175 Sheet

Sheet - Images: Thương nhớ xa xôi
Maybe you like