Sheet of song: Thu vàng hồn lá mê say - Như Ngọc Hoa,Hoàng Thy Mai Thảo

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Thu vàng hồn lá mê say - Như Ngọc Hoa,Hoàng Thy Mai Thảo - (Có tháng năm [Am] dài ta [E7] đi giữa mùa [Am] thu [Em7] Nhì...)


Sheet - Images: Thu vàng hồn lá mê say
Maybe you like