Sheet of song: Mỗi bước ta đi

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Mỗi bước ta đi - ([Am] Đồng chí [Dm] ơi người [C] chiến sĩ giải phóng [Dm] quâ...)

3 years ago644 March Thuận Yến Sheet

Sheet - Images: Mỗi bước ta đi
Maybe you like