Sheet of song: Miên khúc - Ngô Thụy Miên

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Miên khúc - Ngô Thụy Miên - (Hạnh [G] phúc là khói sương mờ [Bm] phai Còn [C] đây niềm đa...)

3 years ago614 Ngô Thụy Miên Sheet

Sheet - PDF: Miên khúc
Maybe you like