Sheet of song: Lời nguyện giữa biển Đông - Vĩnh Điện,Thái Tú Hạp

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Lời nguyện giữa biển Đông - Vĩnh Điện,Thái Tú Hạp - (Đêm lặng [Em] lẽ thuyền đưa ra [D] biển Tôi lắng [Bm] nghe t...)

3 months ago56 Sheet

Sheet - Images: Lời nguyện giữa biển Đông
Maybe you like