Sheet of song: Hạt cát

Sheet music, node, guitar pro tabs song: Hạt cát - (Hạt [Am] cát lung linh bao năm yêu thương một [Dm] người Bão...)

10 months ago154 Phan Thanh Tâm Sheet

Sheet - PDF: Hạt cát
Maybe you like