Chord/Tab song: Phá Kén (Đấu La Đại Lục) - Tiểu Muội Màn Thầu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Phá Kén (Đấu La Đại Lục) - Tiểu Muội Màn Thầu - ([C]Nếu ta thức dậy từ trong bóng [G]đêm Thế giới trước mặt c...)

--
[C]Nếu ta thức dậy từ trong bóng [G]đêm
Thế giới trước mặt càng thêm tối [C]đen
Tiếng gió khẽ rung lên những yếu [D]mềm
Những lưu luyến nhưng chưa cất nên [Em]lời
Nếu như cuối cùng toàn thân thảm [C]thương
Phá kén đâu ngại cuồng phong tổn [G]thương
Dẫu đôi cánh kia tan nát chia [D]lìa
Rớt xuống vách sâu tăm tối không màng
[C]Cùng bên nhau, [G]cùng tranh đấu
Ngày ngày nối [Em]nhau, chẳng xa [D]nhau
Rối ren điên đầu
[C]Là thương tổn, [G]là thương tâm
Một [Em]lòng tiến lên
Phải xứng [D]danh
 
Bậc anh hùng đó
[Em]Ngẩng đầu, chiến loạn vẫn triền miên
[C]Quay đầu, có người sát kề bên
[G]Đập nát chiếc gông giam [D]cầm ta
Viết ta nên giai thoại [Em]
Vũ hồn vẫn nhào tới cuồng điên [C]
Bảo vệ lấy anh dũng của người
[G]Mặc phía trước ta như [D]lũ lớn
Vẫn không ngưng bước chân
[A] [Bm] [Em]
Nếu ta thức dậy từ trong [Bm]bóng đêm [C]
Thế giới trước [Am]mặt càng thêm tối [Em]đen
Tiếng gió khẽ rung lên những [D]yếu mềm
Những lưu luyến nhưng chưa [Em]cất nên lời
Nếu như cuối cùng toàn thân thảm thương [C]
Phá kén đâu ngại cuồng phong tổn [B]thương [Em]
Dẫu đôi cánh [D]kia tan nát chia lìa
Rớt xuống vách sâu tăm tối không màng
[Em]Cùng bên nhau, [C]cùng tranh đấu [G]
Ngày [Em]ngày nối nhau, chẳng xa [D]nhau
Rối ren điên đầu
[Em]Là thương [C]tổn, [G]là thương tâm
Một [Em]lòng [D]tiến lên
Phải xứng danh
Bậc anh hùng đó [Em]
Ngẩng đầu, chiến loạn vẫn triền miên [C]
Quay đầu, có người sát kề bên
[G]Đập nát chiếc gông giam [D]cầm ta
Viết ta nên giai thoại [Em]
Vũ hồn vẫn nhào tới cuồng điên [C]
Bảo vệ lấy anh dũng của người
Mặc [G]phía trước ta như [D]lũ lớn
Vẫn không ngưng bước chân
[Em]Đường lui ở đâu tìm không thấu
[C]Niềm tin bị vô vọng chôn giấu
[G]Điềm nhiên cười tươi mặc bao nỗi [D]sầu
[Em]Chùy nâng vì thiên thảo tranh đấu
[C]Lửa thiêng bùng lên đỏ như máu
[G]Gặp chiêu giải chiêu tuyệt không cúi [D]đầu
Ngẩng đầu, chiến loạn vẫn triền miên [C]
Quay đầu, có người sát kề bên
[G]Đập nát chiếc gông giam [D]cầm ta
Viết ta nên giai thoại [Em]
Vũ hồn vẫn nhào tới cuồng điên [C]
Bảo vệ lấy anh dũng của người
Mặc [G]phía trước ta như [D]lũ lớn
Vẫn không ngưng bước chân
[Em]Đường lui ở đâu tìm không thấu
[C]Niềm tin bị vô vọng chôn giấu
[G]Điềm nhiên cười tươi mặc bao nỗi [D]sầu
[Em]Chùy nâng vì thiên thảo tranh đấu
[C]Lửa thiêng bùng lên đỏ như máu
[G]Gặp chiêu giải chiêu tuyệt không cúi [D]đầu

Chords List

Chord: Phá Kén (Đấu La Đại Lục) - Tiểu Muội Màn Thầu - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like