Chord/Tab song: Nỗi nhớ cao nguyên - Tuấn Anh Cello

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Nỗi nhớ cao nguyên - Tuấn Anh Cello - (Rồi đi xa thấy [B] nhớ Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi Mây lang...)

5 years ago683 Ballade Tuấn Anh Cello
--
Rồi đi xa thấy [B] nhớ
Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi
Mây lang thang [E] đại ngàn
Con suối về [F#7] đi hoang

Rồi đi xa [B] thấy nhớ
Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [E] rừng
Đêm rượu [F#7] cần men say

Tôi như say tiếng [B] cồng chiêng
Tôi như say hương [Abm] cao nguyên đại ngàn
Tôi như say đất [E] đỏ bazan
Tôi như say đất [F#7] trời thênh thang

Rồi đêm trăng thức [B] giấc
Em cao [Abm] nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [E] cỏ dại
Con thú về lang [F#7] thang

Rồi đi xa thấy [B] nhớ
Nhớ Ea [Abm] Hleo nhớ Ea [E] Sup
Nhớ Krông [F#7] Năng oh [B] ho

Chords List

Chord: Nỗi nhớ cao nguyên - Tuấn Anh Cello - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like