Chord/Tab song: Mưa hoàng hôn - Trần Quang Huy

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mưa hoàng hôn - Trần Quang Huy - (Một mình bên quán [Em]có vắng Trời nghiêng xuống cơn mưa chi...)

3 months ago59 Trần Quang Huy
--
Một mình bên quán [Em]có vắng
Trời nghiêng xuống
cơn mưa chiều về lạnh lùng
Để buồn cho tao [Am]nhân [D7]
Từ muôn kiếp [G]xưa giờ đã [C]phai. [B7]
 
Chỉ chờ giây phút [Em]ấy
Cơn mưa xuống cho đất trời hóa bồi hồi
Chỉ cần gặp anh [Am]thôi [D7]
Thì mơ ước [G]xưa [B7]dẫu lỡ [Em]rồi.
 
[C]Rượu tuy đắng
[Am]Uống cho say men tình nhân [B7]thế thái
[Dm] [E7]Đời như [Am]mây trôi
Dẫu uống [C]say nhưng lòng đâu [B7]nguôi ngoai
Đường còn [D]xa mưa vẫn rơi
[Em]Người xưa đâu [Am]lắng [B7]ưu [Em]sầu.
 
[Em]Mưa hoàng hôn
Chiều nay không có anh dìu [C]em đi trong mưa
Để nghe rõ tiếng than
người [D]xưa trong cơn mưa
[E7]Để cơn khát [Am]say người xưa uống [B7]say
Chuyển sáng lòng [Em]này.
 
[Em]Mưa hoàng hôn
Chiều nay không có anh dìu [C]em đi trong mưa
Để nghe rõ tiếng than
người [D]xưa trong cơn mưa
[E7]Để cơn khát [Am]say người xưa uống [B7]say
Buồn vương đớn [Em]đau.
 
[Em]Mưa hoàng hôn
[D]Mưa hoàng hôn
[C]Mưa hoàng hôn. [B7]
 
[Em]Mưa hoàng hôn
[D]Mưa hoàng hôn
[B7]Mưa hoàng [Em]hôn.

Chords List

Chord: Mưa hoàng hôn - Trần Quang Huy - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like