Chord/Tab song: Màu Y Tý

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Màu Y Tý - (Lên đây mùa [C]mây cùng tôi nào bạn hiền [F]ơi Thiên Sinh bì...)

5 months ago50
--
Lên đây mùa [C]mây cùng tôi nào bạn hiền [F]ơi
Thiên Sinh bình [F]mình bình sinh mùa vàng thơ [Em7]ngây
Nắng sắp [F]tràn tận thôn Hồng [C]Ngài
Gió hát [F]bài ruộng mây [Am] chăn ấm
Lùa đã [G]vàng mùi hương [Am]thu nồng
Đưa ta [Em]vào cổ tích dương [Am]gian
 
Đk :
Bé con không [F]quần ngồi sưởi [C]nắng
Ngóng trông cha [F]mẹ làm ruộng [Em]nương
Khói vương [Dm]nóc nhà vuông Trình [Em]Tường
Bữa ngô khoai [Dm]chiều ngọt bùi [Em]ước [Am]mơ
 
Chiếc Nikon [F]vui mừng bạn [C]hữu
Đã đưa tôi [F]thêm gần bạn [Em]hơn
Với bao khuôn [Dm]hình nơi đồng [Em]bào
Gió mưa nơi [Em]này nhiều đa [Am]đoan
 
Ver2 :
 
Theo tôi [C]bạn ơi gần em cùng nhặt củi [F]khô
Vai em người [F]Mông, người Dao oằn nặng cỏ [Em7]xanh
Sóng lùa [F]mừng đôi tay ngoan [Em]hiền
Nước suối [F]hò chân trần băng [C]núi
Tới cánh [Dm]đồng thần tiên A [Em]Lù
Sông mây [G]Ngải Thầu ấp núi [Am]mơ
 
Đk :
Bé con không [F]quần ngồi sưởi [C]nắng
Ngóng trông cha [F]mẹ làm ruộng [Em]nương
Khói vương [Dm]nóc nhà vuông Trình [Em]Tường
Bữa ngô khoai [Dm]chiều ngọt bùi [Em]ước [Am]mơ
 
Chiếc Nikon [F]vui mừng bạn [C]hữu
Đã đưa tôi [F]thêm gần bạn [Em]hơn
Với bao khuôn [Dm]hình nơi đồng [Em]bào
Gió mưa nơi [Em]này nhiều đa [Am]đoan
 
Kết :
 
[C] Lên đây mùa mây cùng tôi bạn ơi....
[G] Y Tý xa mờ xa bậc thang mờ x...
[Am] Bên dãy Nhìu Cổ San....

Chords List

Chord: Màu Y Tý - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like