Chord/Tab song: Mai Em Về Hà Tĩnh

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Mai Em Về Hà Tĩnh - ([Am]Ơi con sông Lam và sông La, chung một dòng cuộn [D]chảy ...)

--
[Am]Ơi con sông Lam và sông La, chung một dòng cuộn [D]chảy
Ôi mười lăm năm [Am]ấy, biết mấy vui [C]buồn
[D]Ơi con sông Lam và sông La, [G]chung một dòng về [C]biển
[B]Mười lăm năm ấy, biết mấy nghĩa [G#m]tình. [G#] [D] [F] [E]
 
Bao cay đắng ngọt [A]bùi khi đào sông đắp đập
Khi [B]xẻ núi đắp [C]đường mồ hôi hoà máu [E]thắm
Bát cơm chưa đầy [G#m]đặn bao nhiêu lần phải sẻ [D]san
Nắng đốt và mưa [G]chan dựng nên [F]làng nên [E]phố [D]
Có lời nào mà nói [E]hết những [C]điều xa [G]xôi
Những ngày ta bên [F]nhau, thắm đượm nghĩa [Am]tình
Mai em về Hà [C]Tĩnh, anh ở [D]lại Nghệ [E]An
Dòng Lam và dòng [C]La như chung lòng ngưng [Am]chảy
Mai em về Hà [F]Tĩnh, anh ở lại Nghệ [E]An
Dòng Lam và dòng [G]La như chung một nhịp tiếng [Am]đàn
Mai em về Hà [Am]Tĩnh, anh ở lại Nghệ [E]An
Mai em về Hà [F]Tĩnh, anh ở lại Nghệ [Am]An

Chords List

Chord: Mai Em Về Hà Tĩnh - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like