Chord/Tab song: Lữ Khách Sông Hồng - Trần Tiến

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lữ Khách Sông Hồng - Trần Tiến - ([Em]Kìa bóng ai về cát [D]đỏ sương. [Em]Chiều gió mâu ngàn ...)

10 months ago267 Trần Tiến
--
[Em]Kìa bóng ai về cát [D]đỏ sương. [Em]Chiều gió mâu ngàn bóng [D]tịch dương
[Em]Lữ khách sông Hồng còn đi [A7]mãi. [Em]Trời đất mang mang cõi [B7]hồng hoang.
[Em]Một cánh chim bằng áo [D]tả tơi. [Em]Đường kiếm giang hồ bỗng [D]lẻ loi
[Em]Lữ khách sông Hồng lòng tê [A7]tái. [Em]Chiều tím hoa may chiều tím [B7]bay.
Có [G]ai về trong [D]gió trong [Em]mây. Có ai [D]buồn [A7]say ngất say ngây
Có ai ngồi nghe gió heo [D7]may, đợi [Em]chờ
 
[Em]Kìa khách má hồng hóa [D]vọng phu. [Em]Để lối xưa mờ nét [D]họa thư
[Em]Lữ khách sông Hồng tìm đâu [A7]đó. [Em]Còn có ai người như thế [B7]ư?
[Em]Còn nước non người áo [D]vải xưa. [Em]Còn chiếu Tao Đàn bóng [D]đổ thơ
[Em]Lữ khách sông Hồng về viễn [A7]xứ. [Em]Đèn thắp đêm mờ, đèn [B7]thắp mơ ...

Chords List

Chord: Lữ Khách Sông Hồng - Trần Tiến - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like