Chord/Tab song: Lời Vịt Nhà

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lời Vịt Nhà - (Quác Quác [F]Quác, quạc quạc quạc, Ao nhà [C]ta trông trống ...)

a year ago498 Phan Bá Chức
--
Quác Quác [F]Quác, quạc quạc quạc, Ao nhà [C]ta trông trống [Bb]quá
Đẩy nước [F]mà vẫn có [Gm]mây, gió hây [C]hây lượn cùng [F]sóng
Quác quác [F]quác, quạc quạc quạc, Đàn lục [C]bình xinh xinh [Bb]quá
Với lũ [F]bèo nhấp nhấp [Gm]nhô Bóng thiên [C]nga xa ngoài [F]xa
 
Quác quác [F]quác, quạc quạc quạc, Ao nhà [C]ta bao nhiêu [Bb]cá,
Có cá [F]mè, có cá [Gm]rô..... Cứ tung [C]tăng đùa cùng [F]sóng
Quác quác [F]quác, quạc quạc quạc, Ao nhà [C]ta không to [Bb]lắm
Ấy thế [F]mà rất đáng [Gm]yêu Tưới mát [C]cho vườn nhà [F]em

Chords List

Chord: Lời Vịt Nhà - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like