Chord/Tab song: Lỡ - Nguyệt Hạ

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Lỡ - Nguyệt Hạ - (mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi mình [Bm7] buông nhau rồi m...)

a year ago274 Nguyệt Hạ
--
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] buông nhau rồi
mình [Em7] cất đi bao kỉ [Gmmaj7]niệm, [A7] yêu đương
 
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] quên nhau chưa vậy
mình [Em7] có nhớ tên ai, [Gmmaj7] trong tiềm [D] thức
 
[D] sao anh không đến đây
[Bm7] sao anh không đành lại
[Em7] sao anh không tới đây
[Gmmaj7]mình lỡ nhau rồi
[D] anh ơi
 
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] buông nhau rồi
mình [Em7] giấu đi bao [Gmmaj7] kỉ niệm
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] quên nhau thật sao
mình [Em7] có nhớ tên ai [Gmmaj7] trong [D] tiềm thức
[D] sao anh không đến đây
[Bm7] sao anh không đành lại
[Em7] sao anh không tới đây
[Gmmaj7] mình lỡ nhau rồi
[D] anh ơi
 
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] buông tay nhau rồi
mình [Em7] xóa đi bao [Gmmaj7]kỉ niệm [A7] yêu đương
mình [Dadd9] lỡ nhau [Dmaj7] rồi
mình [Bm7] quên nhau thật sao
mình [Em7] thương nhau,
[Gmmaj7] không trọn, [D] chữ thương [Dadd9] [Dmaj7]

Chords List

Chord: Lỡ - Nguyệt Hạ - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like