Chord/Tab song: Không Cần Hỏi Thăm - Đinh Tùng Huy

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Không Cần Hỏi Thăm - Đinh Tùng Huy - (Đã biết bao [C] lần em buôn câu nói ân [Bm] hận [Em] Thề trư...)

a month ago16 Đinh Tùng Huy
--
Đã biết bao [C] lần em buôn câu nói ân [Bm] hận [Em]
Thề trước quên [Am] sau anh [D] đau nhưng em nào [G] thấu
Vì quá thương [C] em nên anh bỏ qua tất [Bm] cả [Em]
Nhưng đớn đau [Am] là em [D] vẫn nặng lòng anh [G] ta.
 
Vậy em có [C] chắc khi bên một [D] người, sẽ [Bm] tốt hơn anh một [Em] đời
Nếu đúng như [Am] vậy, đi [D] đi anh sẽ buông [G] tay [B7]
Đừng bận tâm [C] anh mai sau thế [D] nào cuộc [Bm] sống có ra làm [Em] sao
Anh cũng [Am] không cần dăm [Bm] ba những lời hỏi [Em] thăm.

Chords List

Chord: Không Cần Hỏi Thăm - Đinh Tùng Huy - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like