Hợp âm - tab: Khắc Ghi Ơn Thầy - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Khắc Ghi Ơn Thầy - (Giọt [Am]mưa trong hoàng hôn nhẹ [F]buông nơi Thiền [C]môn L...)

2 years ago388 Tịnh Hải
--
Capo 2
Giọt [Am]mưa trong hoàng hôn nhẹ [F]buông nơi Thiền [C]môn
Làm [G]lòng con chạnh [F]nhớ bóng [Am]dáng Thầy hôm [C]nào ![E7] [Am]
Ngày [F]con trong đường [G]mê Thầy [Dm]khuyên con tịnh tâm
Sẽ [G]thấy lòng An [C]lạc vạn [Em]vật vốn vô [Am]thường !
 
Thầy [C]dạy con chữ [F]Đức tri [D7]thức cần trao [Am]dồi
Đức [G]hạnh phải vun [Em]bồi kiếp [G]làm người không [Am]thẹn . [G] [Am]
Chữ [D7]Nhẫn con đừng [Am]quên lòng [F]người hay sân [G]hận
Hãy [Em]nhẫn nhịn cho [C]qua câu [Em]nhịn chín câu [Am]lành .
 
Rồi [Am]cơn mưa chiều nao lặng [F]im trong niềm [C]đau
Bàng [G]hoàng con bật [F]khóc mãi [Am]mãi Thầy không [C]còn ! [E7] [Am]
Lời [F]khuyên con hằng [G]ghi nguyện [Dm]gieo tâm từ bi
Quyết [G]vững lòng chuyên [C]hành Niệm [Em]Phật A Di [Am]Đà .

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Khắc Ghi Ơn Thầy - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích