Chord/Tab song: Hơi Ấm Tháng 12 - Huy Tran Jack

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hơi Ấm Tháng 12 - Huy Tran Jack - ([G]Yêu là khi tặng nhau niềm vui [Em]khi niềm tin kề bên Và ...)

6 months ago56 Ballade Huy Tran Jack
--
[G]Yêu là khi tặng nhau niềm vui [Em]khi niềm tin kề bên
Và hạnh [C]phúc khi bên [D]nhau, là [Bm]biết chắc có [Em]nhau mãi về [Am]sau [D]
[G]Không còn bao hoài nghi buồn đau trao [Em]cả thanh xuân cho nhau
Đoạn đường [C]bước đi thêm [D]lâu sẽ [Bm]không còn [Em]mang những lo [Am]âu [D]
 
Và thế cứ bước tiếp [G]trong niềm vui hôm nay
Cuộc sống sẽ tiếp nối [Em]khi mình tay trong [Dm7]tay
Gạt [G7]mất hết những [C]đắn đo dập [D]tắt hết những [Bm]lắng lo
Mình [Em]bước qua ngày [Am]mai [D]
 
Ở đó sẽ có chúng [G]ta, một trang sách mới
Và thấy trong những bước [Em]đi cùng nhau rong [Dm7]chơi
Vì [G7]biết chắc sẽ [C]có nhau hạnh [D]phúc sẽ đến [Bm]mãi sau
Người [Em]hãy đi cùng [Am]tôi. [D] [C] [Cm] [Bm] [Em] [Am] [Bm] [Cm] [D]
 
[G]Yêu là khi tặng nhau niềm vui [Em]khi niềm tin kề bên
Và hạnh [C]phúc khi bên [D]nhau, là [Bm]biết chắc có [Em]nhau mãi về [Am]sau [D]
Người bước đến với [G]tôi bằng ánh mắt, sát môi
Và ta mong mình [Em]sẽ tin tưởng có nhau trọn đời
Đoạn đường [C]bước đi thêm [D]lâu sẽ [Bm]không còn [Em]mang những lo [Am]âu [D]
 
Và thế cứ bước tiếp [G]trong niềm vui hôm nay
Cuộc sống sẽ tiếp nối [Em]khi mình tay trong [Dm7]tay
Gạt [G7]mất hết những [C]đắn đo dập [D]tắt hết những [Bm]lắng lo
Mình [Em]bước qua ngày [Am]mai [D]
 
Ở đó sẽ có chúng [G]ta, một trang sách mới
Và thấy trong những bước [Em]đi cùng nhau rong [Dm7]chơi
Vì [G7]biết chắc sẽ [C]có nhau hạnh [D]phúc sẽ đến [Bm]mãi sau
Người [Em]hãy đi cùng [Am]tôi. [D]
 
[C]Đoạn đường phía [Cm]trước vẫn còn dài [Bm]ta cùng [Em]nhau, xây tương lai
[C]Ai cũng có quá khứ mệt [Am]nhoài [Bm]nhưng vẫn còn ngày [C]mai [D]
 
Và thế cứ bước tiếp [G]trong niềm vui hôm nay
Cuộc sống sẽ tiếp nối [Em]khi mình tay trong [Dm7]tay
Gạt [G7]mất hết những [C]đắn đo dập [D]tắt hết những [Bm]lắng lo
Mình [Em]bước qua ngày [Am]mai [D]
 
Ở đó sẽ có chúng [G]ta, một trang sách mới
Và thấy trong những bước [Em]đi cùng nhau rong [Dm7]chơi
Vì [G7]biết chắc sẽ [C]có nhau hạnh [D]phúc sẽ đến [Bm]mãi sau
Người [Em]hãy đi cùng [Am]tôi. [D] [G] [D] [Em] [Bm] [C]

Chords List

Chord: Hơi Ấm Tháng 12 - Huy Tran Jack - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like