Chord/Tab song: Hoài thu - Thảo Hồ,Phan Mạnh Thu

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hoài thu - Thảo Hồ,Phan Mạnh Thu - (Bóng ngày [E7] trôi lặng lẽ về [Am] đâu Bỏ lại nơi [Dm] đây ...)

4 months ago100 Sheet
--
Bóng ngày [E7] trôi lặng lẽ về [Am] đâu
Bỏ lại nơi [Dm] đây vệt ráng [Am] chiều
Chút nắng vàng ơi sao cũng [Dm] vội
Bỏ lại mây [G] trời giữa cô [C] liêu.

Đường xưa hun [F] hút ôi dài [Dm] quá
Sương trắng [E7] mờ giăng nhạt lối [Am] về.

Đôi [A] lúc chạnh lòng năm tháng cũ
Một tiếng tàu xa cũng nhớ [F#m] quê
Tinh hà lóng [D] lánh như mắt lệ
Bóng lẻ trăng [Bm] khuya [E7] lạnh giữa [A] trời.

Bến [Am] xưa biết có còn ngóng [E7] đợi
Một cánh buồm [F] nâu mãi xa [Am] khơi
Người [Dm] đi viễn xứ dài năm [Am] tháng
Bao bận mười [E7] năm vẫn chưa [Am] về.

Ngoảnh [Am] lại ngày vàng thôi đã [F] xế
Ngậm [E7] ngùi thu cũ cũng tàn [Am] phai.

Chords List

Maybe you like