Hợp âm - tab: hoa mộc lan (hua mulan) - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: hoa mộc lan (hua mulan) - (intro: [F] [G] [Em] [Am] [F] [G] [C] [F] [G] [Em] [Am] [F] [...)

a year ago466 孫莞
--
tone gốc: capo fret 4 tone: [Am]
intro:
[F] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [C]
[F] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [Am]
 
Guī [F]gùlǐ [G]xiè xià róngzhuāng [Em]tiānle [Am]hóngyán
jīng[F]xiǎn zěn [G]néng jiùcǐ wàng[C]què
zhí [F]shàn bàn [G]yǎn qǐ [Em]chún liáoliáo [Am]shù yán
bù[F]zhī qīng [G]zuì yú rén yī [Am]shùnjiān
 
shǒu shàng [F]jiǎn yǐn[G]xiàn zhídāo [Em]jǐduō [Am]nián
shuí [F]zhī tā [G]xīnzhōng kǔ[C]nàn yán
zhàn[F]chǎng shàng [G]jīngxiǎn dāo[Em]jiàn jiēwú[Am] yǎn
yǐn [F]xuè nǚ [G]zhōng háo[Am]jié
 
 
Guī [F]gùlǐ [G]xiè xià róngzhuāng [Em]tiānle [Am]hóngyán
jīng[F]xiǎn zěn [G]néng jiùcǐ wàng[C]què
zhí [F]shàn bàn [G]yǎn qǐ [Em]chún liáoliáo [Am]shù yán
bù[F]zhī qīng [G]zuì yú rén yī [Am]shùnjiān
 
shǒu shàng [F]jiǎn yǐn[G]xiàn zhídāo [Em]jǐduō [Am]nián
shuí [F]zhī tā [G]xīnzhōng kǔ[C]nàn yán
zhàn[F]chǎng shàng [G]jīngxiǎn dāo[Em]jiàn jiēwú[Am] yǎn
yǐn [F]xuè nǚ [G]zhōng háo[Am]jié
 
shǒu shàng [F]jiǎn yǐn[G]xiàn zhídāo [Em]jǐduō [Am]nián
shuí [F]zhī tā [G]xīnzhōng kǔ[C]nàn yán
zhàn[F]chǎng shàng [G]jīngxiǎn dāo[Em]jiàn jiēwú[Am] yǎn
yǐn [F]xuè nǚ [G]zhōng háo[Am]jié
 
shǒu shàng [F]jiǎn yǐn[G]xiàn zhídāo [Em]jǐduō [Am]nián
shuí [F]zhī tā [G]xīnzhōng kǔ[C]nàn yán
zhàn[F]chǎng shàng [G]jīngxiǎn dāo[Em]jiàn jiēwú[Am] yǎn
yǐn [F]xuè nǚ [G]zhōng háo[Am]jié
 
shǒu shàng [F]jiǎn yǐn[G]xiàn zhídāo [Em]jǐduō [Am]nián
shuí [F]zhī tā [G]xīnzhōng kǔ[C]nàn yán
zhàn[F]chǎng shàng [G]jīngxiǎn dāo[Em]jiàn jiēwú[Am] yǎn
yǐn [F]xuè nǚ [G]zhōng háo[Am]jié
 
outtro:
[F] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [C]
[F] [G] [Em] [Am]
[F] [G] [Am]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: hoa mộc lan (hua mulan) - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích