Chord/Tab song: Hát Lên Tình Bạn - Cảnh Thuyết Nguyễn

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Hát Lên Tình Bạn - Cảnh Thuyết Nguyễn - (Này bạn thân [C]ơi cất vang lời [G]ca dù ngày [F]mai dẫu có ...)

--
Này bạn thân [C]ơi cất vang lời [G]ca dù ngày [F]mai dẫu có chia [C]xa
Về đây bên [C]nhau nắm tay hoà [G]ca ngàn năm [F]sau mãi mãi không [C]xa
Cùng nhau vui [C]hát xoá tan buồn [G]đau vượt chông [F]gai vững bước đi [C]lên
Bạn tri âm [C]hỡi nắm tay cùng [G]nhau bạn cùng [F]tôi mãi không xa [C]rời
 
Bay theo từng con [C]sóng tiếng hát em tuyệt [Dm]vời
Mênh mông trời biển [G]lớn đem yêu thương cho [C]đời
Đam mê ngàn câu [C]hát chung vui bạn với [Dm]tôi
Chia nhau từng khoảnh [G]khắc tương phùng bằng hữu [C]ơi

Chords List

Chord: Hát Lên Tình Bạn - Cảnh Thuyết Nguyễn - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like