Chord/Tab song: GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH - Lê Chí Trung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH - Lê Chí Trung - (VERSE1 [Dm] Nhìn một người ra [Bb] đi, lòng nén cơn đau ở [C...)

6 months ago84 Lê Chí Trung
--
VERSE1
[Dm] Nhìn một người ra [Bb] đi, lòng nén cơn đau ở [C] lại
Biết sẽ [Am] nhớ biết sẽ thương anh nhiều [Dm] lắm
Mong rằng sẽ [Gm] có một ngày anh sẽ trở lại
Anh [C] thấu hiểu lòng em lúc [F] này
 
Người ra [Bb] đi chẳng còn biết lý [C] do tại sao
Nhưng ở nơi [Am] này em thầm trách mà [Dm] thôi
Nếu như anh hiểu [Gm] được và chịu lắng [C] nghe
Bối rồi những [F] khi không thành lời chỉ là [C] tiếng khóc [F]
 
ĐK
Lời chia [Bb] tay anh chẳng nói tựa [C] ngàn cơn sóng lớn
Nhẹ [Am] nhàng mà chứa chan những đớn [Dm] đau ai nào thấu
Trả [Gm] hết cho nhau rồi thôi
Để [C] những đớn đau ngày qua sẽ [F] chấm hết
 
Lời chia [Bb] tay anh không nói thôi [C] rồi mình đã biết
Anh [Am] đã không còn nhớ không còn [Dm] thương
Biết nói ra [Gm] đôi lời vu [C] vơ để em thấu [F] hiểu lòng
 
[Bb] Gió muôn theo mây nhưng mây lại vô [F] tình
[Gm] Gió muốn đưa [C] mây đi khắp [F] thế gian
Nhưng mây từ [Bb] chối để gió nơi [Am] đây một mình
[Dm] Gió mãi lang [Gm] thang trên khắp nhân gian [Am] nên gió vô [Dm] hình
 
VERSE2
[Dm] Nhìn một người ra [Bb] đi, lòng nén cơn đau ở [C] lại
Biết sẽ [Am] nhớ biết sẽ thương anh nhiều [Dm] lắm
Mong rằng sẽ [Gm] có một ngày anh sẽ trở lại
Anh [C] thấu hiểu lòng em lúc [F] này
 
Người ra [Bb] đi chẳng còn biết lý [C] do tại sao
Nhưng ở nơi [Am] này em thầm trách mà [Dm] thôi
Nếu như anh hiểu [Gm] được và chịu lắng [C] nghe
Bối rồi những [F] khi không thành lời chỉ là [C] tiếng khóc [F]
 
ĐK
Lời chia [Bb] tay anh chẳng nói tựa [C] ngàn cơn sóng lớn
Nhẹ [Am] nhàng mà chứa chan những đớn [Dm] đau ai nào thấu
Trả [Gm] hết cho nhau rồi thôi
Để [C] những đớn đau ngày qua sẽ [F] chấm hết
 
Lời chia [Bb] tay anh không nói thôi [C] rồi mình đã biết
Anh [Am] đã không còn nhớ không còn [Dm] thương
Biết nói ra [Gm] đôi lời vu [C] vơ để em thấu [F] hiểu lòng

Chords List

Chord: GIÓ CHỈ MÃI VÔ HÌNH - Lê Chí Trung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like