Chord/Tab song: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê - ([G]Em có sai với ai đi nữa [Bm]em có làm cái gì đi nữa [C]Nế...)

a year ago347 Ballade Chi Xê
--
[G]Em có sai với ai đi nữa [Bm]em có làm cái gì đi nữa
[C]Nếu có phải trả giá em cũng [G]xin chấp nhận trả giá
Cần [G]cù thì bù siêng năn! Có [Bm]làm thì mới có [C]ăn!
Không [D]làm mà đòi có ăn thì ăn [G]năn ăn năn

Chords List

Chord: Em Có Sai Với Ai Đi Nữa - Chi Xê - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like