Chord/Tab song: Độc hành - Trần Thiện Thanh,Trần Thiện Hiệp

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Độc hành - Trần Thiện Thanh,Trần Thiện Hiệp - (Về [Am] đây mình về đây Cao [C] nguyên buồn sa [Am] mạc Sươn...)

7 years ago373
--
Về [Am] đây mình về đây
Cao [C] nguyên buồn sa [Am] mạc
Sương [Em] bạc chiều rơi [G] đầy
Cửa [E7] gương then cài kín

Tâm [Am] tư sầu mở [F] ngỏ
Mắt [E7] rướm lệ chua [Am] cay
Ðường [F] đời muôn vạn [E7] nẻo
Đường đời phiêu bạt suốt tháng năm [Am] dài.

[Am] Ðau cơn đau tình [C] ái
Sự [G] nghiệp trắng như [E7] mây
Dang [G] tay ôm vũ [Am] trụ
Đồi [E7] núi cũng đổi [Am] thay.

Chords List

Chord: Độc hành - Trần Thiện Thanh,Trần Thiện Hiệp - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like