Chord/Tab song: Đồ Si Đa

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Đồ Si Đa - (Dân chơi đi [C]club ăn mặc khác anh Dân hay đi công [F] tác ...)

a year ago406 Đá Số Tới
--
Dân chơi đi [C]club ăn mặc khác anh
Dân hay đi công [F]
tác ăn mặc khác [Fm]anh, do là
Anh thấy anh [Em7]nghèo, kiết
xác, dưới [A7]răng hai hòn
Mà [F]mai, gặp em, giờ đây,
còn lựa chọn [G]khác đâuu [G7]
 
[C]Mặc đồ si [C]đa
Anh thấy anh dui hơi nhiều
[C]Mặc đồ si [C]đa
Rẻ hơn [Dm]nhiều
Tiền trong túi, nay tạt [F]
ngang chợ Tân [G] Mỹ, mua đồ
 
[C]Mặc đồ si [C]đa
Anh thấy anh [C]dui hơn nhiều
Mặc đồ si [C]đa
Rẻ hơn [Dm]nhiều
Yêu em mấy [Em7]sông cũng lội qua
[F]Xin đừng chê trách [Fm]anh hơi phèn
 
Mặc đồ si [C]đa

Chords List

Chord: Đồ Si Đa - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like