Hợp âm - tab: Bóng Tròn - Vũ Thanh - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Bóng Tròn - Vũ Thanh - ([C]Bóng tròn to tròn tròn tròn tròn to [C]Bóng xì hơi [Am]xì...)

2 months ago110 Vũ Thanh
--
Capo 1
[C]Bóng tròn to tròn tròn tròn tròn to
[C]Bóng xì hơi [Am]xì xì xì xì hơi
[C]Này bạn ơi lại đây chơi [Dm]xem bóng ai to tròn nào
[G]Xem bóng ai to tròn [C]nào

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Bóng Tròn - Vũ Thanh - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích