Chord/Tab song: Bạn Ôi Bạn Đẹp Lắm (Bạn Ơi Đừng Than Béo) - Chi Xê

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bạn Ôi Bạn Đẹp Lắm (Bạn Ơi Đừng Than Béo) - Chi Xê - ([C]Bạn ơi đứng than béo, [Am]bạn gầy bỏ xừ ra [F]Ngồi thấy c...)

a year ago443 Ballade Chi Xê
--
[C]Bạn ơi đứng than béo, [Am]bạn gầy bỏ xừ ra
[F]Ngồi thấy chút mỡ [G]bụng mà cứ [E7]làm như tăng trăm ký
[C]Bạn nghĩ là bạn béo [Am]thì bạn tập thể thao.
[F]Đừng có than với [G]mình mày ơi [E7]mày tao lên 48 ký mất [C]rồi.

Chords List

Chord: Bạn Ôi Bạn Đẹp Lắm (Bạn Ơi Đừng Than Béo) - Chi Xê - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like