Chord/Tab song: Bài Ca Nguyện Cầu - Thi Thiên

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Bài Ca Nguyện Cầu - Thi Thiên - (Lời 1: [Am]Lạy Giê – hô – va, … Chúa nhân [Dm]từ hay thương ...)

3 months ago39 Thi Thiên
--
Lời 1:
[Am]Lạy Giê – hô – va, … Chúa nhân [Dm]từ hay thương xót [Am]ôi! ....
[Dm]Vọng trông nơi Cha… chúng con [E]xin thiết tha kêu [Am]cầu …
[Am]Lạy Cha thương yêu, … thứ tha [Dm]mọi ô dơ xấu [Am]xa , …
[Dm]Và ban cho con… sống chân [E]thành kính [E7]yêu danh [Am]Ngài [G], …
[F]Chúa hỡi!... Lắng [G7]nghe tiếng con… kêu [C]cầu
[F]Hãy đến, … Chúa [G7]ơi, chúng con… đang [G]mong [Am]chờ, …
[Dm]Cha ôi!... với cả [Am]tâm linh…. khát khao,
[Dm]trông mong, … chúng con [Am]xin ca [B7]ngợi danh Chúa [E7sus4]…. [E7]
 
Lời 2:
[Am]Ha – lê - lu – gia, … hát vang [Dm]Ha – lê – lu – [Am]gia, …
[Dm]Ha – lê – lu – gia… hát vang [E]Ha – lê – [E7]lu – gia [Am], …
[Am]Ha – lê – lu – gia, hát lên [Dm]Ha – lê – lu – gia [Am], …
[Dm]Ha – lê – lu – gia, hát lên [E]Ha – lê – [E7]lu – [Am]gia [G], …
[F]Hát Ha – lê – [G7]lu – [C]gia
[F]Hát Ha – lê – [G7]lu – gia [Am], …
[Dm]Trong danh… Cứu Chúa [Am]Giê – xu, … chúng con
[Dm]tuyên xưng… đức tin [A]nơi năng [E7]quyền chữa lành [Am], ….

Chords List

Chord: Bài Ca Nguyện Cầu - Thi Thiên - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like