Hợp âm: Csus4\F - C (with F added as the lower note) suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm

Tìm hiểu Hợp âm guitar/ukulele: Csus4\F - C (with F added as the lower note) suspended fourth - major chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor - Các note cấu thành: F C F G - Cấu trúc quãng: R 4 5

Csus4\F

(C (with F added as the lower note) suspended fourth)

Mức độAdvancedDanh mụcsuspended chord ;
NốtF C F GCấu trúc quãngR 4 5
Mô tảmajor chord with 3th replaced by the 4th. Suspended chords are neither major or minor
Ký hiệu thay thế C4\F ; C#3\F ;Hợp âm liên quan Csus4 ;

Hợp âm [Csus4\F] - 1 [Guitar] Standard Finger Positions:
[x x 3 0 1 3] - Rookie

Other [Guitar] finger positions of [Csus4\F]
Other [Ukulele] finger positions of [Csus4\F]

Hợp âm: Csus4\F - C (with F added as the lower note) suspended fourth - Cấu tạo và Các thế bấm - Guitar/Ukulele