1. Quê [Dm] tôi chập chùng non [F] xanh Sông [C] Thu trôi dập dờn Qua [Am] điệp trùng đồi [Dm] nương Xuôi về với biển [Dm] lớn Gió hiu [G] hiu ru bờ tre [Dm] làng Nắng lung [G] linh trên đồng xanh mênh [A7] mang Có cánh [Dm] cò có câu [C] hò chợt [A7] bay giữa [Dm] đồng ĐK: Quảng Nam quê [Bb] tôi thương nhớ đầy [D7] vơi Thương dáng [G] ai bước...