Điều gì sẽ [Em] đến đến với [Bm] em Đều gì sẽ [D] đến đến với [Em] anh Ngày hôm [C] nay nói lời chia [D] tay Đắng môi [Bm] cười nhìn nhau. Rồi cũng trôi [Em] qua với [Bm] em Rồi cũng sẽ [D] qua với [Em] anh Chẳng còn [C] thương ta chẳng còn [D] yêu Sao lòng [Em] còn đau. Có không [C] em niềm hạnh [D] phúc Bấy [G] lâu anh cố giữ [Em] gìn Thấy khôn...