Hợp âm - tab: Wild life - Bá Hưng - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Wild life - Bá Hưng - (Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Dm] [F] Tiếng sóng [Bb] xô bên tai r...)

2 years ago213 Bá Hưng
--
Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Dm] [F]

Tiếng sóng [Bb] xô bên tai rì rào
[C] Tia nắng ấm chiếu sáng biển rộng
[Dm] Em bên tôi thì thầm
[F] (Bei, I love you).

[Bb] Nơi đây sao yên bình
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm] Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi
Fly with me.

[Bb] Fly fly fly with [C] me
[Dm] Fly fly fly with [F] me

Có những [Bb] khi đôi chân mệt nhoài
[C] Lang thang đi trên con đường dài
[Dm] Mỗi khi muốn dừng lại
[F] Hãy nhớ đến lúc mới bắt đầu.

[Bb] Nơi đây sao yên bình
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi?
Fly with me.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Wild life - Bá Hưng - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích