Hợp âm - tab: What do you like - Let's go - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: What do you like - Let's go - ([D]I like yellow yes I do [A]I like yellow yes I do [D]I lik...)

3 years ago489 Let's go
--
[D]I like yellow yes I do
[A]I like yellow yes I do
[D]I like yellow I do too
[A]I like yellow [D]too [A] [D]
 
[D]I like ice-scream yes I do
[A]I like ice-scream yes I do
[D]I like ice-scream I do too
[A]I like ice-scream [D]too [A] [D]
[D]I like baseball yes I do
[A]I like baseball yes I do
[D]I like baseball I do too
[A]I like baseball [D]too [A] [D]

Danh sách hợp âm

Hợp âm: What do you like - Let's go - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích