Hợp âm - tab: Vinh hiển duy thuộc Ngài (To God be the glory) - Fanny Crosby,Samuel Dinh - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Vinh hiển duy thuộc Ngài (To God be the glory) - Fanny Crosby,Samuel Dinh - (Dâng [G] vinh hiển lên cho Ngài, vì sự [D] cứu chuộc Ngài [G...)

a year ago435 Valse
--
Dâng [G] vinh hiển lên cho Ngài, vì sự [D] cứu chuộc Ngài [G] ban
Vua [C] Jesus giáng [G] sinh vì Chúa [A7] quá yêu tội [D] nhân
Je [G] - sus hy sinh thân Ngài để [D] cứu chuộc nhân [G] thế
và [C] mở toang cửa [G] Thiên Đàng để tiếp [D7] rước muôn [G] người
 
Chorus:
Ngợi khen [G] Chúa, ngợi khen Chúa
Khắp đất trời vang tiếng [D] ca
Ngợi khen [D7] Chúa, Ngợi khen Chúa,
Hãy cùng cất tiếng reo [G] mừng
 
Je [G] -sus, hy sinh thân mình,
đem [D7] con về bên [G] Cha.
Dâng [C] hiển vinh lên cho [G] Ngài
(vì) sự [D7] cứu rỗi muôn [G] người
 
Verse 2:
Je [G] sus tuôn huyết báu Ngài để [D] đem sự cứu [G] rỗi,
cho [C] muôn người thế [G] gian chìm [A7] đắm trong màn [D] đêm
Lòng [G] này tin nơi Danh Ngài, tội [D] ô được bôi [G] xóa
Con [C] quyết bước đi theo [G] Ngài, sự [D7] cũ đã qua [G] rồi
 
Chorus:
 
Ngợi khen [G] Chúa, ngợi khen Chúa
Khắp đất trời vang tiếng [D] ca
Ngợi khen [D7] Chúa, Ngợi khen Chúa,
Hãy cùng cất tiếng reo [G] mừng
 
Je [G] -sus, hy sinh thân mình,
đem [D7] con về bên [G] Cha.
Dâng [C] hiển vinh lên cho [G] Ngài
(vì) sự [D7] cứu rỗi muôn [G] người

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Vinh hiển duy thuộc Ngài (To God be the glory) - Fanny Crosby,Samuel Dinh - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích