Hợp âm - tab: Về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang - (Từ [Em] Nam Quan, Cà Mau Từ [Am] non cao rừng sâu Gặp [Em] n...)

--
Từ [Em] Nam Quan, Cà Mau
Từ [Am] non cao rừng sâu
Gặp [Em] nhau do non nước xây [Am] cầu
Người [Em] thanh niên Việt Nam
Quay [G] về với xóm làng
Tiếng reo [C] vui rộn trong [B7] lòng.

Cùng [Em] đi lay Trường Sơn
Cùng [Am] đi xoay Hoành Sơn
Cùng [Em] đi biến rừng hoang ra lúa [Am] thơm
Vượt [Em] khơi ra đảo xa
Lướt [G] ngàn nước sông nhà.
Ta đắp [B7] bồi cho mẹ [Em] cha.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Về với mẹ cha - Nguyễn Đức Quang - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích