Hợp âm - tab: Trung Thu Một Mình - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Trung Thu Một Mình - (Thế là trung [G] thu năm nay vẫn một mình. Vẫn chưa có [Em] ...)

3 months ago89 Blues
--
Thế là trung [G] thu năm nay vẫn một mình.
Vẫn chưa có [Em] bồ vẫn chưa có [Am] tiền
Ai còn độc [Em] thân tới hốt tôi [Am] đi
Hứa sẽ vâng [D] lời hết đêm rằm thiếu [G] nhi.
 
Tùng rinh [G] rinh tùng tùng tùng rinh rinh
Người lớn đi chơi [Am] còn trẻ con ở [D] nhà
Tùng rinh [G] rinh rinh rinh tùng rinh [C] rinh
Hết đêm rước [D] đèn có thêm nhiều thiếu [G] nhi.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Trung Thu Một Mình - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích