Hợp âm - tab: Trong Chuyến Phiêu Lưu Vào Tim Em - Hải Sâm - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Trong Chuyến Phiêu Lưu Vào Tim Em - Hải Sâm - ([G]Trong chuyến [Bm]phiêu lưu vào tim [Em]em Tôi [D]thấy một...)

a month ago39 Ballade Hải Sâm
--
[G]Trong chuyến [Bm]phiêu lưu vào tim [Em]em
Tôi [D]thấy một thị trấn [C]nhỏ, được gọi [D]tên là [G]Chờ.
[G]Tôi muốn [Bm]đi sâu vào bên [Em]trong,
mà [D]hoá ra thị trấn [C]này, chẳng phải [D]xây cho [G]tôi.
 
[G]Chờ [Bm]ai đã [Em]lâu
Em [D]đã không thể [C]quên, em cất [D]sâu ở [G]đó.
[G]Ở [Bm]trong trái [Em]tim
Thị [D]trấn em chờ [C]ai, nhưng thế [D]tôi là [G]gì?
 
[G]Trong chuyến [Bm]phiêu lưu vào tim [Em]em
Tôi [D]cố tìm đường thoát [C]thân, khỏi [D]nơi thị [G]trấn
[G]Tôi đã [Bm]thua trong cuộc phân [Em]tranh
Vì [D]đối thủ của [C]tôi lại là nỗi [D]nhớ trong [G]em.
 
[G]Chờ [Bm]ai đã [Em]lâu
Em [D]vẫn chưa thể [C]quên, em cất [D]sâu ở [G]đó.
[G]Ở [Bm]trong trái [Em]tim
Thị [D]trấn em chờ [C]ai, nhưng thế [D]tôi là [G]gì?

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Trong Chuyến Phiêu Lưu Vào Tim Em - Hải Sâm - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích