Hợp âm - tab: Tôi cố bám - Nguyễn Đình Toàn - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tôi cố bám - Nguyễn Đình Toàn - (Intro: [Em][Am]-[B7][Em] Tôi đã cố bám lấy đất nước [B7] tô...)

a year ago199 Nguyễn Đình Toàn
--
Intro: [Em][Am]-[B7][Em]

Tôi đã cố bám lấy đất nước [B7] tôi
Bằng sức người vô [Em] hạn
Bằng sức người đầu [B7] đội trăm tấn bom
Tim [Em] mang nghìn dấu đạn
Tôi đã đổ mồ hôi đổ [B7] máu tươi
Để mong ở lại đây, dù thế nào [Am] cũng ở lại [Em] đây

Nhưng đất đã [Am] đỏ vì bị [Em] nung bằng những lời dối trá
Người bám [B7] vào lửa đã đốt cháy tay
Lửa hờn [Em] căm! Lửa hiểm [G] thâm! Lửa khốn [Em] cùng cay đắng
Người lừa [B7] nhau trời đất còn bưng mặt [Em] thảm thương

Hai mươi [Em] năm cuộc tương tàn chưa đủ
Người giết người không kịp mở mắt [Am] trông
Hai mươi [B7] năm mạng người như rác cỏ
Dây hoà bình còn thắt cổ người [Em] tin

Khăn tang [Em] nào che ngang đầu
Những kiếp người một đời giông [B7] bão
Trong binh [Em] lửa giữa oán thù
Hằng cầu mong đến khi bình [B7] an

Ai đâu [Em] ngờ sau tiếng súng
Đời lại thêm một thời nát [B7] tan
Non sông [Em] buồn đã điêu [Am] tàn
Thêm máu [B7] lệ chứa chan một [Em] lần

Bao thây [Em] người như cây rừng
Khắp chốn giờ hằn còn in [B7] bóng
Đêm oan [Em] hồn đêm điên [Am] cuồng
Còn chảy tuôn, máu chưa hề [B7] quên

Nửa nước [Em] này đã cố giết
Một nửa kia để lập chiến [B7] công
Ai đau [Em] lòng ai vô [Am] tình
Ôi sách [B7] sử dấu thiêng anh [Em] hùng

[Am][Em]-[B7][Em]-[G][Em]-[B7][Em]

Tôi đã cố [Em] bám lấy đất nước tôi
Bằng sức người [B7] đã kiệt
Bằng [Em] sức người đã tả tơi ước mơ
Tay [B7] chân dường rũ [Em] liệt
Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái [B7] sinh
Trong sông biển yêu thương
Cho dẫu [Am] lòng đã [B7] bạc lòng [Em] mong

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tôi cố bám - Nguyễn Đình Toàn - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích