Hợp âm - tab: Tỉnh Táo - Cá Hồi Hoang - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tỉnh Táo - Cá Hồi Hoang - ([B]Em đang khóc hay em đang [C#m]nói gì [A]Ở đây anh không n...)

a year ago194 Cá Hồi Hoang
--
tone [E] vòng hợp âm cả bài : [B] [C#m] [A] [E]
[B]Em đang khóc hay em đang [C#m]nói gì
[A]Ở đây anh không nghe [E]thấy
[B]Em đang vui hay em đang [C#m]nghĩ gì
Ở [A]đây anh không nghe [E]thấy
 
[B]Đôi khi anh thấy như đang [C#m]trốn tìm
Dù [A]không ai ở sau [E]lưng
[B]Xung quanh anh không có một [C#m]bóng người
Bàn [A]chân đi trên không [E]trung
 
[B]Anh anh không muốn cứ say [C#m]hàng ngày
Để [A]nhìn nhìn khuôn mặt em rõ [E]hơn
[B]Anh anh không muốn cứ say [C#m]hàng ngày
Để [A]nhìn nhìn khuôn mặt em rõ [E]hơn
 
[B]Anh anh đã biết lí do tồn [C#m]tại
Để [A]nhìn nhìn khuôn mặt em rõ [E]hơn
[B]Anh anh không muốn cứ say [C#m]hàng ngày
Để [A]nhìn nhìn khuôn mặt em [E]rõ hơn

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tỉnh Táo - Cá Hồi Hoang - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích