Chord/Tab song: Tìm Người Nhà - Ngọt

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Tìm Người Nhà - Ngọt - (Verse 1: [A]Đi,[Amaj7] không mang [A]gì[Amaj7]. Cứ thế [A]đi...)

5 months ago107 Ballade Ngọt
--
Verse 1:
[A]Đi,[Amaj7] không mang [A]gì[Amaj7].
Cứ thế [A]đi,[Amaj7] không mang [A]theo gì[Amaj7]
Không mang [D]tên,[Dmaj7] không mang [D]giấy tờ [Dmaj7]
Không ăn [Bm]tiêu, không mang ví[E] tiền.
Cứ [A]đi,[Amaj7] không thưa [A]câu nào[Amaj7]
Cứ thế [A]đi,[Amaj7] không buông [A]câu chào[Amaj7]
Không chia [D]ly[Dmaj7], không nóng [D]giận[Dmaj7]
Không yêu [Bm]thương, không hối [Esus4]hận[E]
 
ĐK:
Chân trước chân [A]sau,[Amaj7] cứ đi thôi [A7]mà
Tới khi một [D]hôm ngoái lại, thấy sao nhà [G]xa [E]
Chân trước chân [A]sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7]cả
Để cho người [D]ta thích thì, cứ
tha về… [E]ta thích thì, cứ tha về [A]nhà.
 
Verse 2:
Cứ... [A]đi,[Amaj7] quên nhau [A]rồi.[Amaj7]
Cứ thế [A]đi,[Amaj7] quên bao [A]nhiêu người[Amaj7]
Quên anh [D]em,[Dmaj7] quên bố [D]mẹ[Dmaj7]
Quên cô [Bm]ta, như quên lối [E]về
Cứ thế [A]đi,[Amaj7] quên mang [A]thân hình[Amaj7]
Cứ thế [A]đi,[Amaj7] quên mang [A]thân mình[Amaj7]
Quên con [D]tim,[Dmaj7] mang theo [D]thấy thừa[Dmaj7]
Quên đôi [Bm]tai, gọi không thấy [Esus4]thưa[E]
 
ĐK:
Chân trước chân [A]sau,[Amaj7] cứ đi thôi [A7]mà
Tới khi một [D]hôm ngoái lại, thấy sao nhà [G]xa [E]
Chân trước chân [A]sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7]cả
Để cho người [D]ta thích thì, cứ tha
về… [E]ta thích thì, cứ tha về [A]nhà.
 
Bridge:
Không mang [E]tên, không ăn tiêu
Không chia [F#m7]ly, không thương yêu
Không giấy [D]tờ, Không ví tiền
Không u [A]sầu, không ưu phiền
Quên anh [Bm]em, quên ông cha
Quên cô [C#m]ta, quên không qua
Không mang [Cmaj7]tim, không mang tai
Đang nơi [E]đâu, đang nơi đâu
Đang nơi [Esus4]đâu, đang nơi [E]đâu
 
Outtro:
Chân trước chân [A]sau, cứ đi thôi [A7]mà
Tới khi một [D]hôm ngoái lại, thấy sao nhà [E]xa
Chân trước chân [A]sau,[Amaj7] bỏ quên tất [A7]cả
Để cho người [D]ta thích thì, cứ tha
về… [E]ta thích thì, cứ tha về [D]nhà.
Gói lại làm [A]quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E]xa, để tha về [D]nhà
Gói lại làm [A]quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E]xa, để tha về [D]nhà
Gói lại làm [A]quà, gói xong mở [B]
ra, vứt đi thật [E]xa, để tha về [A]

Chords List

Chord: Tìm Người Nhà - Ngọt - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like