Hợp âm - tab: Thương nhớ trong mưa (The end of the world) - Trường Kỳ,Arthur Kent,Sylvia Dee - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Thương nhớ trong mưa (The end of the world) - Trường Kỳ,Arthur Kent,Sylvia Dee - (Hợp âm phiên bản I: Lời theo trình bày của ca sĩ Cathy Huệ...)

6 years ago119 Slow Rock
--
Hợp âm phiên bản I:

Lời theo trình bày của ca sĩ Cathy Huệ (trước 1975)

1. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[Em] Đâu ai mong chờ mà ước [Bm] mơ
[Am] Còn chăng đây mùi hương [Bm] cũ đã mờ phai
Người [C] đã ra [Am] đi khi trời giăng [D7] mưa

2. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[Em] Dung nhan yêu kiều nay thấy [Bm] đâu
[Am] Nụ hôn xưa làn môi [Bm] cũ đã chìm sâu
Giục [Am] gót em đi xa [D7] vời đã [G] lâu

ĐK: Âm [C] thầm ngồi đây trong bâng khuâng buốt giá [G] dâng tràn
Mưa [Am] lạnh lùng rơi rơi [D7] mưa như khóc [G] ai
Mưa [Bm] xót xa dùm ai và mưa nhớ thương về ai
Nghe [C] tiếng mưa [Am] rơi đau buồn không [D7] phai

3. [G] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[Em] Như muôn cung đàn buồn khóc [Bm] tim
[A] Lòng chôn sâu lời thương [Bm] nhớ đã mờ tan
Đành [Am] cố quên đi đau [D7] buồn thế [G] gian


---------------------
Lời theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga

1. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[Em] Đâu ai mong chờ mà ước [Bm] mơ
[Am] Còn chăng đây tình yêu [Bm] cũ đã mờ phai
Em [C] đã ra [Am] đi khi trời giăng [D7] mưa

2. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[Em] Dung nhan yêu kiều nay thấy [Bm] đâu
[Am] Nụ hôn xưa làn môi [Bm] cũ đã chìm sâu
Cùng [Am] gió đem đi xa [D7] vời đã [G] lâu

ĐK: Âm [C] thầm ngồi đây trong bâng khuâng buốt giá [G] dâng tràn
Mưa [Am] lạnh lùng rơi rơi [D7] mưa như khóc nhớ [G] em
Mưa [Bm] xót xa dùm ai và mưa nhớ thương về ai
Nghe [C] tiếng mưa [Am] rơi đau buồn không [D7] phai

3. [G] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[Em] Như muôn cung đàn buồn hắt [Bm] hiu
[Am] Lòng chôn sâu lời thương [Bm] nhớ đã mờ tan
Đành [Am] cố quên đi đau [D7] buồn thế [G] gian


------------------
Carpenters version I:

1. [G] Why does the sun go on [D7] shining?
[Em] Why does the sea rush to [Bm] shore?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world
'Cause [C] you don't [Am] love me any [D7] more?

2. [G] Why do the birds go on [D7] singing?
[Em] Why do the stars glow [Bm] above?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world
It [C] ended when I [D7] lost your [G] love

Chorus: I [C] wake up in the morning and I [G] wonder
Why [C] ev'rything is the [D7] same as it [G] was
I [Bm] can't understand, no, I can't understand
How [C] life goes [Am] on the way it [D7] does!

3. [G] Why does my heart go on [D7] beating?
[Em] Why do these eyes of mine [Bm] cry?
[Am] Don't they know it's the [Bm] end of the world?
It [C] ended when you [D7] said good [G] bye


------------------
Hợp âm phiên bản II:

Lời theo trình bày của ca sĩ Cathy Huệ (trước 1975)

1. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[Em] Đâu ai mong chờ mà ước [Bm] mơ
[C] Còn chăng [Am] đây mùi hương [Bm] cũ đã mờ [E7] phai
Người [Am] đã ra đi khi trời giăng [Cm] mưa [D7]

2. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[Em] Dung nhan yêu kiều nay thấy [Bm] đâu
[C] Nụ hôn [Am] xưa làn môi [Bm] cũ đã chìm [E7] sâu
Giục [Am] gót em đi xa [D7] vời đã [G] lâu

ĐK: Âm [C] thầm ngồi đây trong bâng khuâng buốt giá [G] dâng tràn
Mưa [Am] lạnh lùng rơi rơi [D7] mưa như khóc [G] ai
Mưa [Bm] xót xa dùm ai và mưa [E7] nhớ thương về ai
Nghe [Am] tiếng mưa rơi đau buồn không [Cm] phai [D7]

3. [G] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[Em] Như muôn cung đàn buồn khóc [Bm] tim
[C] Lòng chôn [Am] sâu lời thương [Bm] nhớ đã mờ [E7] tan
Đành [Am] cố quên đi đau [D7] buồn thế [G] gian


--------------------
Lời theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga

1. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] ơ thờ
[Em] Đâu ai mong chờ mà ước [Bm] mơ
[C] Còn chăng [Am] đây tình yêu [Bm] cũ đã mờ [E7] phai
Em [Am] đã ra đi khi trời giăng [Cm] mưa [D7]

2. [G] Có lúc tâm hồn sao thấy [D7] u sầu
[Em] Dung nhan yêu kiều nay thấy [Bm] đâu
[C] Nụ hôn [Am] xưa làn môi [Bm] cũ đã chìm [E7] sâu
Cùng [Am] gió đem đi xa [D7] vời đã [G] lâu

ĐK: Âm [C] thầm ngồi đây trong bâng khuâng nghe buốt giá [G] dâng tràn
Mưa [Am] lạnh lùng rơi rơi [D7] mưa như khóc nhớ [G] em
Mưa [Bm] xót xa dùm ai và mưa [E7] nhớ thương về ai
Nghe [Am] tiếng mưa rơi đau buồn không [Cm] phai [D7]

3. [G] Có lúc tâm hồn cay đắng [D7] dâng tràn
[Em] Như muôn cung đàn buồn hắt [Bm] hiu
[C] Lòng chôn [Am] sâu lời thương [Bm] nhớ đã mờ [E7] tan
Đành [Am] cố quên đi bao đau [D7] buồn thế [G] gian


------------------
Carpenters version II:

1. [G] Why does the sun go on [D7] shining?
[Em] Why does the sea rush to [Bm] shore?
[C] Don't they [Am] know it's the [Bm] end of the [E7] world
'Cause [C] you don't [Am] love me any [Cm] more? [D7]

2. [G] Why do the birds go on [D7] singing?
[Em] Why do the stars glow [Bm] above?
[C] Don't they [Am] know it's the [Bm] end of the [E7] world
It [Am] ended when I [D7] lost your [G] love

Chorus: I [C] wake up in the morning and I [G] wonder
Why [Am] ev'rything is the [D7] same as it [G] was
I [Bm] can't understand, no, I [E7] can't understand
How [Am] life goes on the way it [Cm] does! [D7]

3. [G] Why does my heart go on [D7] beating?
[Em] Why do these eyes of mine [Bm] cry?
[C] Don't they [Am] know it's the [Bm] end of the [E7] world?
It [Am] ended when you [D7] said good [G] bye

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Thương nhớ trong mưa (The end of the world) - Trường Kỳ,Arthur Kent,Sylvia Dee - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích