Chord/Tab song: Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương - (Sao [D] không thấy em [F#m] lại Để [Bm] cùng anh thẩn [Em] t...)

Available on
--
Sao [D] không thấy em [F#m] lại
Để [Bm] cùng anh thẩn [Em] thơ
Trước [G] sân trăng vòi [A7] vọi
Để rồi cùng ước [D] mơ.

Sao [D] không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương [G] nhớ
Này [A] khúc ân tình [A7] biết đưa về [D] đâu.

[F#m] Ôi đẹp thay là thuở ban [Bm] đầu
[Em] Chìm sâu đáy [Bm] mắt một [F#7] màu xanh [Bm] khơi
[E] Niềm thương không [B] nói nên [E] lời
[E] Chỉ nghe xao [E7] xác một trời bâng [A] khuâng. [A7]

Bâng [D] khuâng lúc em [F#m] cười
Kìa [Bm] ngàn cây ngẩn [Em] ngơ
Sáng [G] trăng xanh khung [A7] đời
Dặt [A7] dìu nhạc với [D] thơ
Nhưng [D] không thấy em lại
Hàng [D7] thùy dương chếch [G] bóng
Và [A] lũ hoa thầm [A7] khép hương chờ [D] mong.

Chords List
Available on

Chord: Thuở ban đầu - Phạm Đình Chương - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like