Chord/Tab song: Thời Thế Luôn Công Bằng - Danh Tuấn Trung

Chord,Tablature, lyric, sheet, guitar, ukulele song: Thời Thế Luôn Công Bằng - Danh Tuấn Trung - ([Am]Nghèo khó hay sang giàu thì kết [F]thúc như [G]nhau mà [...)

5 months ago105 Danh Tuấn Trung
--
[Am]Nghèo khó hay sang giàu thì kết [F]thúc như [G]nhau mà [Am]thôi
[F]Đều nhắm mắt xuôi [G]tay tận mộ đáy [C]sâu [E7]
Bạn hãy [F]sống, sống lương [G]tâm, đừng gian [C]dối hay ám [Am]hại
Vì nhân [F]quả chẳng bỏ [G]qua ai tà [Am]ma
 
[Am]Thời thế luôn công bằng đời ai [F]chẳng nguy [G]nan lầm [Am]than
[F]Mình phải cố vươn [G]lên thì trời mới [C]ban [E7]
Đừng ganh [F]ghét ai hơn [G]mình, mà hãy [C]sống cho nghĩa [Am]tình
Tự tin [F] bước trước khó [G]khăn mới thành [Am]công
 
Chorus:
Giàu nghèo đều [Am]có chông gai giăng đầy
Mình trong hoàn [F]cảnh giống như [G]họ mới [C]thấy
[Dm]Dâu ai cho tiền không ai bao giờ
Nghèo và [F]sang đôi tay ai cũng làm [G]giống nhau
 
Vậy khi nhìn [Am]thấy ai đang sang giàu
Thì ta càng [F]cố gắng chứ [G]đừng ganh [C]ghét
[Dm]Ta không mạnh mẽ khi cơ hàn
Thì oán [F]trách cũng thế [G]thôi [Em]nếu không [Am]giàu sang

Chords List

Chord: Thời Thế Luôn Công Bằng - Danh Tuấn Trung - tab, song lyric, sheet, guitar, ukulele
Maybe you like