Hợp âm - tab: Tan - Lam Duy - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: Tan - Lam Duy - (Tan vào đêm tiếng thở [Em] dài [C] Tan vào ngày lời thương [...)

a year ago351 Lam Duy
--
Tan vào đêm tiếng thở [Em] dài [C]
Tan vào ngày lời thương [B7] vay [Am]
Tan vào mỉa mai linh hồn ta bé [C] bỏng
Tan vào trăm [B7] năm đời người hư không.
 
Tan vào bon chen những dối [Em] lừa [C]
Tan vào tình lời đong [B7] đưa [Am]
Tan vào tỉnh say thân trầm luân mê [C] mải
Tan vào nhục [B7] vinh phù du kiếp [Em] này.
 
Đời vô [Em] thường ta là [Am] ai [D]
Đến từ đâu và đi về [B7] đâu [Am]
Mà xuôi ngược mà chìm đắm bể [B7] dâu
Lá vàng rơi hỏi còn có [Em] nhau.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: Tan - Lam Duy - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích