Hợp âm - tab: St. Augustine - Band of Horses - cảm âm - lời bài hát

Cảm âm, tablature, hợp âm, tabs guitar, ukulele, lời bài hát: St. Augustine - Band of Horses - ( St. Augustine ? Band Of Horses Tabbed by: ME Email: p...)

--

-------------------------------------------------------

St. Augustine ? Band Of Horses


-------------------------------------------------------

Tabbed by: ME
Email: po_tayt_o@hotmail.com

Note: The last Em Chord in the Chorus has a different Riff after it than the Em
chord in the Intro verse.

Tuning: Standard
Capo: 4th
Intro/Verse

[G] [Em] [C] [D]

e|--2------------0-----------0------------2-----------|
B|--2----0-3-----0----0-3----1------------3-----------|
G|--0--2---------0--2--------0------------2-----------|
D|--0------------2-----------2--4-2-0-----0--4-2-0----|
A|--2------------2-----------3------------0-----------|
E|--3------------0-----------0------------0-----------|


Chorus

[C] [D] [G] [Em]

e|--0------------2------------2------------0----------|
B|--1------------3------------2----0-3-----0----------|
G|--0------------2------------0--2---------0----------|
D|--2--4-2-0-----0--4-2-0-----0------------2--4-2-0---|
A|--3------------0------------2------------2----------|
E|--0------------0------------3------------0----------|


Post-Chorus

[G] [Em] [C] [D]

e|--2------------0-----------0------------2-----------|
B|--2----0-3-----0----0-3----1------------3-----------|
G|--0--2---------0--2--------0------------2-----------|
D|--0------------2-----------2--4-2-0-----0--4-2-0----|
A|--2------------2-----------3------------0-----------|
E|--3------------0-----------0------------0-----------|

-Note: play this through once after the chorus


End On
[G]

e|-----2-----|
B|-----2-----|
G|-----0-----|
D|-----0-----|
A|-----2-----|
E|-----3-----|


There it is, its simple and easy. Have fun getting the ladies boys.

Danh sách hợp âm

Hợp âm: St. Augustine - Band of Horses - cảm âm, tab guitar, ukulele - lời bài hát
Có thể bạn thích