Sheet bản nhạc bài hát: Yêu em anh làm thơ - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Yêu em anh làm thơ - Phạm Anh Dũng,Vương Ngọc Long - (Có lần em [G] hỏi Anh biết làm [D] thơ Biết tự thuở [C] nào?...)

a year ago141 Sheet

Sheet - Images: Yêu em anh làm thơ
Có thể bạn thích