Sheet bản nhạc bài hát: Trống trải chiều nay - Võ Tá Hân,Cao Nguyên

Bản nhạc, sheet, node nhạc, guitar pro tabs bài hát: : Trống trải chiều nay - Võ Tá Hân,Cao Nguyên - (1. Nắng gượng [Dm] giăng ở đầu ngọn cỏ Cành nhỏ rùng [A] mìn...)

2 years ago164 Sheet

Sheet - PDF: Trống trải chiều nay
Có thể bạn thích